úvodní mezinárodní projektové setkání zástupců všech čtyř účastníků projektu v Brně, představení konceptu loga projektu