INspiracja pokazuje różne sprawdzone sposoby, w jakie poszczególne teatry pracują nad edukacją młodzieży i publiczności. Celem jest pokazanie różnorodności sposobów, w jaki można pozytywnie wpłynąć na nasze społeczeństwo (zwłaszcza młodzież) i zmotywować je do uczestnictwa w takich wydarzeniach, a także do tworzenia innych wydarzeń podobnego typu.

Kwestie sokratejskie

Naukowcy