Celem projektu „Be IN!” jest przełamywanie stereotypów poprzez teatr i związane z nim działania, pokazywanie nowych perspektyw, wspieranie umiejętności krytycznego myślenia oraz stwarzanie warunków do samopoznania i samorozwoju, co ostatecznie wpływa na zmianę całego społeczeństwa.

2021

Lipiec

Spotkanie koordynacyjne online przedstawicieli teatrów i organizacji Rytmus.

Sierpień

Rozpoczęcie prac nad rozwojem strony internetowej.

Wrzesień

Wstępne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wszystkich czterech uczestników projektu w Brnie, prezentacja koncepcji logo projektu.

Listopad

Druga tura procedury naboru uczestników – naukowców.

Grudzień

Pierwsze spotkanie naukowców z wykładowcami.

Grudzień

Prezentacja logo projektu.

2022

Styczeń


Kwiecień

Ogłoszenie pierwszego pytania sokratejskiego.


Może

Może

Warsztaty w Brnie

Październik
 

Warsztaty w Winchesterze

Rozwój umiejętności uczestników projektu i publiczności. Uczestnikami są aktorzy z niepełnosprawnościami ze wszystkich trzech zespołów teatralnych oraz grupa młodych naukowców, a publiczność stanowią studenci uniwersytetów. Wiedza będzie więc wynikiem wspólnego spotkania.

Październik

Festiwal Teatralny w Winchesterze

Każdy z trzech teatrów zaprezentuje jeden ze swoich spektakli. Widzowie będą mieli okazję do dyskusji z twórcami oraz poznania różnych innych działań podejmowanych przez zespoły teatralne.

2023
Marzec
 

Sympozjum w Warszawie w marcu 2023

„Teatr jako droga do inkluzji” – międzynarodowa refleksja nad obecnym stanem teatru i jego inkluzywnością. Rezultatem będzie propozycja nowych, innowacyjnych działań teatralnych.

Maj

Otwarcie wystawy Be IN! w Brnie

Na wystawie znajdzie się interaktywny moduł pod nazwą „Kwestie sokratejskie” rozwijający krytyczne myślenie widza. W części „Spotkań na żywo” zwiedzający będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z aktorami. Natomiast fragment wystawy „Moja podróż: teatr i różnorodność jako droga samorozwoju i samopoznania prowadząca do zmiany społecznej” będzie zawierał historie młodych aktorów z niepełnosprawnościami oraz młodych naukowców, którzy zastanowią się nad całą swoją „podróżą”, jaką odbyli w trakcie projektu, w tym nad postawami i opiniami publiczności różnych narodowości.Web Be In!

Tutaj zostaną uchwycone ważne inspirujące momenty nawet po zakończeniu projektu: wystawa online, przykłady edukacji publicznej poprzez teatr (specyficzne warsztaty teatralne, możliwość prowadzenia dyskusji na temat spektakli, etc.), interaktywna sekcja “Kwestie sokratejskie”.

Publikacje Be IN!

Wydana publikacja będzie zawierała przykłady pracy edukacyjnej i zbierze dobre praktyki zespołów teatralnych biorących udział w projekcie. Wersja online będzie dostępna do pobrania na stronie Be IN!

Wystawa Be IN!

Wybrane części wystawy interaktywnej będą dalej wykorzystywane, a sama wystawa będzie dostępna również w wersji online na stronie Be IN! (więcej informacji o wystawie dostępnych w zakładce "Wernisaż").