O projektu v médiích

ČLÁNEK // Eliška Raiterová, Critic-specific? Brněnský festival Be IN! (clusive) a jak o něm psát, www.podhoubi.com, 10. 6. 2022 

ČLÁNEK (publikovaný v angličtině) // Toby Oliver, Blue Apple performing at festival in Czech Republic, hampshirechronicle.co.uk, 4. 5. 2022

REPORTÁŽ // Mezinárodní divadelní festival Be IN(clusive), Události v regionech (Brno), 3. 5. 2022

ČLÁNEK // Veronika Bartoňová, Jitka Vrbková, Divadlo Aldente v Anglii, Plus21, 2022/4, s. 33, 15. 12. 2022

ČLÁNEK // Hampshire Chronicle, Warsaw inclusion conference, hampshirechronicle.co.uk, 18. 3. 2023

REPORTÁŽ // Eliška Kánská, Brněnská výstava přibližuje tři divadelní soubory herců s handicapem ze tří evropských zemí, Český Rozhlas Brno, Zelný rynk, 9. 5. 2023

ČLÁNEK // Barbora Suchopárková, Jitka Vrbková, Be IN (clusive)! aneb Buď IN! (kluzivní), Plus21, 2023/3, s. 36, 10.10. 2023