Cílem projektu „Be IN!“ je skrze divadlo a aktivity s ním související rozbíjet zažité stereotypy, ukazovat lidem nové perspektivy vidění světa, vzbuzovat v nich schopnost kritického myšlení a vést je tak k sebepoznání a k seberozvoji, jež má v konečném důsledku vliv na změnu celé společnosti.

2021

Červenec

koordinační online setkání zástupců divadel a Rytmusu

Srpen

začátek prací na tvorbě webu

Září

úvodní mezinárodní projektové setkání zástupců všech čtyř účastníků projektu v Brně, představení konceptu loga projektu

Listopad

druhé kolo výběrového řízení účastníků – výzkumníků

Prosinec

první pracovní setkání výzkumníků s lektory

Prosinec

představení loga projektu

2022

Leden


Duben

zveřejnění první Sokratovské otázky


Květen

Květen

workshopy v Brně
Workshopy ve Winchesteru v říjnu 2022

Rozvoj dovedností účastníků projektu i veřejnosti. Účastníky jsou herci se znevýhodněním ze všech tří divadel a skupina mladých výzkumníků, veřejnost pak zastupují studenti místních vysokých škol. Poznání tak bude výsledkem vzájemného střetnutí.

Symposium ve Varšavě v březnu 2023

„Divadlo jako cesta k inkluzi“ – mezinárodní reflexe současného stavu divadelních aktivit a aktivit s nimi souvisejících na podporu inkluze. Výsledkem bude návrh nových inovativních metod osvětové divadelní práce.

 

Divadelní minifestival ve Winchesteru v říjnu 2022

Každé ze tří divadel představí jednu svoji profilovou inscenaci. Diváci se též seznámí s různými dalšími přidruženými

aktivitami divadel a budou mít možnost diskuse s tvůrci.

Vernisáž interaktivní výstavy BE IN! v Brně v květnu 2023

Výstava nabídne interaktivní část „Sokratovské otázky“ na rozvoj kritického myšlení návštěvníků, interaktivní část „živé setkání“, kde budou mít návštěvníci možnost přímého setkání s herci a výstavní část „Moje cesta: divadlo a diverzita jako cesta k seberozvoji, sebepoznání a změně společnosti“, v níž se představí příběhy jednotlivých mladých herců se znevýhodněním a příběhy mladých výzkumníků s reflexí veškeré „cesty“, jíž během projektu prošli včetně zaznamenání postojů a názorů diváků různých národností.

 

Web Be IN!

Zde budou i po skončení projektu zachycené důležité inspirační momenty: online výstava, příklady možností osvěty veřejnosti skrze divadlo (konkrétní workshopy divadel, možnost vedení diskusí k představením aj.), interaktivní sekce Sokratovské otázky.

Publikace Be IN!

Tištěná publikace, která bude obsahovat ukázky běžné edukativní práce prostřednictvím osvědčených divadelních postupů (best practice). V online verzi bude publikace ke stažení na webu BE IN!

Výstava Be IN!

Jednotlivé části interaktivní výstavy budou k dispozici pro další použití a výstava bude i v online verzi na webu BE IN! (blíže o výstavě viz multiplikační aktivita „vernisáž").