Cílem projektu „Be IN!“ je skrze divadlo a aktivity s ním související rozbíjet zažité stereotypy, ukazovat lidem nové perspektivy vidění světa, vzbuzovat v nich schopnost kritického myšlení a vést je tak k sebepoznání a k seberozvoji, jež má v konečném důsledku vliv na změnu celé společnosti.

2021

Červenec

koordinační online setkání zástupců divadel a Rytmusu

Srpen

začátek prací na tvorbě webu

Září

úvodní mezinárodní projektové setkání zástupců všech čtyř účastníků projektu v Brně, představení konceptu loga projektu

Listopad

druhé kolo výběrového řízení účastníků – výzkumníků

Prosinec

první pracovní setkání výzkumníků s lektory

Prosinec

představení loga projektu

2022

Leden


Duben

zveřejnění první Sokratovské otázky


Květen

Květen

workshopy v Brně

Říjen
 

Workshopy ve Winchesteru

Cílem byl rozvoj dovedností účastníků projektu i veřejnosti. Účastníky byli herci se znevýhodněním ze všech tří divadel a skupina mladých výzkumníků, veřejnost pak zastoupili studenti místních vysokých škol. Poznání vylo výsledkem vzájemného střetnutí.

Říjen

Festival ve Winchesteru

Každé ze tří divadel uvedlo jednu ze svých inscenací. Diváci se seznámili s dalšími různými doprovodnými aktivitami divadel a měli možnost o nich diskutovat s odborníky z praxe.

2023
Březen
 

Sympozium ve Varšavě

„Divadlo jako cesta k inkluzi“ – mezinárodní reflexe současného stavu divadelních aktivit a aktivit s nimi souvisejících na podporu inkluze. Výsledkem bude návrh nových inovativních metod osvětové divadelní práce.

Květen

Vernisáž interaktivní výstavy Be IN! v Brně

Výstava nabídla interaktivní část „Sokratovské otázky“ na rozvoj kritického myšlení návštěvníků, interaktivní část „živé setkání“, kde návštěvníci měli možnost přímého setkání s herci a výstavní část „Moje cesta: divadlo a diverzita jako cesta k seberozvoji, sebepoznání a změně společnosti“, v níž se představily příběhy jednotlivých mladých herců se znevýhodněním a příběhy mladých výzkumníků s reflexí veškeré „cesty“, jíž během projektu prošli včetně zaznamenání postojů a názorů diváků různých národností. 

Web Be IN!

Zde budou i po skončení projektu zachycené důležité inspirační momenty: online výstava, příklady možností osvěty veřejnosti skrze divadlo (konkrétní workshopy divadel, možnost vedení diskusí k představením aj.), interaktivní sekce Sokratovské otázky.

Publikace Be IN!

Tištěná publikace, která bude obsahovat ukázky běžné edukativní práce prostřednictvím osvědčených divadelních postupů (best practice). V online verzi bude publikace ke stažení na webu BE IN!

Výstava Be IN!

Jednotlivé části interaktivní výstavy budou k dispozici pro další použití a výstava bude i v online verzi na webu BE IN! (blíže o výstavě viz multiplikační aktivita „vernisáž").