INspirace ukazuje různé funkční způsoby, jimiž jednotlivá divadla pracují na osvětě mládeže a celé veřejnosti. Cílem je ukázat pestrou škálu různých způsobů, jimiž lze pozitivně ovlivňovat naši společnost (především mládež) a motivovat ji jak k návštěvě takových akcí, ale i ke vzniku dalších akcí podobného typu.