Sokratovské otázky

Palčivé otázky, týkajících se lidí se znevýhodněním. Jednoznačná odpověď neexistuje, a přesto se ji každý sám v sobě snažíme nalézt…

Sokratovskou metodou kladení dalších a dalších otázek rozšiřujeme či zpochybňujeme vaše současné postoje. Chceme provokovat, apelovat na kritické myšlení a prohloubit vaše poznání o sobě a o světě.

Je návštěva divadelního představení s herci s jinakostí hledáním uměleckého zážitku, nebo druhem jejich podpory?

Když jdu do divadla, čekám, že od herců něco dostanu – příběh, zábavu, okouzlující chvilky, podněty k zamyšlení... Očekávám taky, že hercům něco dám – svoji pozornost, svoji odezvu, na konci je ocením potleskem. Jaký poměr mezi tím, co dostanu a tím, co dám, předpokládám, když jdu do divadla herců s jinakostí? Jsou tam oni pro mě, nebo já pro ně?

Zobrazit otázku

Je v pořádku, když vážnou postavu (třeba Hamleta) hraje herec s jinakostí? Je v pořádku, když herec bez jakéhokoli handicapu hraje postavu s postižením?

V divadle je běžné, že herec představuje někoho jiného; někoho, kým sám ve skutečnosti není. Jsou v tom nějaké hranice, které by se neměly jen tak překračovat?

Zobrazit otázku

Umožňuje hercům s jinakostí jejich postižení zabývat se na jevišti důležitými lidskými a společenskými tématy?

V divadle se někdy dotýkáme velkých otázek. Třeba: Kdo má moc nad druhými a proč? Kdo je v právu, a kdo ne? Kdo je vinen a kdo je nevinný? Je důležitější cit nebo povinnost? A podobně. Dokážou ke mně takové otázky promluvit, když o nich hrají herci s postižením?

Zobrazit otázku

Jaké slovo má mít umělec s jinakostí při vybírání titulu? Má jeho hlas zásadní váhu, nebo je lepší nechat výběr na těch bez handicapu, kteří mohou lépe odhadnout obtížnost tématu?

Rozhodnutí, co bude divadelní skupina hrát, bývá složité a musí zohlednit řadu věcí – kolik je herců, na jaké role se hodí, co zajímá je a co zajímá režiséra, co se aktuálně děje ve společnosti atd. Jak se do takového procesu mohou nebo mají zapojovat umělci s jinakostí?

Zobrazit otázku

Měl by divák během představení kontrolovat, jestli se směje herci nebo jeho výstupu?

Co je to smích a co je to výsměch? Liší se vaše vnímání těchto kategorií při představení divadla herců s jinakostí a při představení v běžném divadle?

Zobrazit otázku

Je divadlo s herci s jinakostí umělecké dílo nebo i terapie? A pokud terapie, tak pro koho vlastně?

Přemýšlejme o důvodech, které mohou vést lidi k tomu, aby vytvořili divadelní inscenaci. Proč to vůbec dělají? A jaké důvody mohou mít herci s jinakostí? Jsou stejné nebo se liší?

Zobrazit otázku

Je v pořádku, aby herec s jinakostí hrál na jevišti s profesionálním hercem bez postižení? Umožňuje to podávat plnohodnotný výkon?

Herecké umění nespočívá jen v tom předvést vlastní výkon. Jde i o to, hrát spolu, být partneři. Co asi znamená mít na jevišti partnera s postižením?

Zobrazit otázku

Je možné v divadelní kritice představení herců s jinakostí uplatňovat stejná estetická měřítka jako v kritice jakéhokoli jiného představení?

Když se mě po představení někdo zeptá: „Bylo to dobré?“, zhodnotím divadlo herců s jinakostí tak, jako jakékoli jiné představení, nebo budu zvažovat i jiné aspekty?

Zobrazit otázku

Měly by se nároky divadel a divadelních škol nastavit tak, aby umožňovaly např. lidem s Downovým syndromem projít přijímacím řízením?

Aby mohl být člověk hercem, nemusí herectví vystudovat. Většina profesionálních herců ale na divadelní školy chodila. Měli by i lidé s jinakostí mít možnost studovat herectví?

Zobrazit otázku
Zajímá nás, jak se Vám web líbí.
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník, zabere to sotva minutu.