INterakce si klade za cíl rozvíjet kritické myšlení veřejnosti, zejména z řad mládeže, a zvyšovat obecný zájem o práva osob se znevýhodněním a o benefity inkluzivního typu společnosti. Nenabízíme jasné odpovědi na problematické otázky sociální inkluze lidí s hendikepem, ale stimulujeme k přemýšlení a k hledání vlastních cest k poznání.

Sokratovské otázky

Výzkumníci