Divadlo Aldente

Jsme divadlo, ve kterém se potkávají mladí herci a autoři s Downovým syndromem a profesionální divadelníci bez handicapu. Divadlo se jako divadlo herců s Downovým syndromem vyprofilovalo v roce 2014, vzniklo ale už v roce 2008.

Usilujeme o novou divadelní poetiku, jež staví na specifických dovednostech herců s Downovým syndromem a na dialogu mezi nimi a profesionálními herci bez handicapu. Máme totiž za to, že lidé s Downovým syndromem mají ojedinělé vidění světa a specifické performativní dovednosti.

V Brně hrajeme v Divadle Barka a Klubu Leitnerova. Jezdíme na festivaly. Vytváříme dílny k inscenacím pro školy, které studentům pomáhají uchopit jevištní tvar a sblížit se s lidmi s jinakostí.

Aktuálně máme na repertoáru 8 inscenací, bývá zvykem, že ročně odehrajeme celkem až 30 představení.

Spolupracujeme na výzkumných projektech s Divadelní fakultou JAMU v Brně a svou tvorbu reflektujeme formou artistic / creative research.

Máme zájem stát se plně profesionální scénou po stránce provozní i umělecké, inspirujeme se u podobných souborů v zahraničí.